Brugervilkår – Smykkeboksen.dk

Denne hjemmeside, www.smykkeboksen.dk (”Hjemmesiden”), ejes og drives af WEDIRE ApS (”Smykkeboksen”), CVR-nr. 36721871, beliggende Hadersslevvej 40, 6000 Kolding, Danmark.

Anvendelsesområde

Ved brug af Hjemmesiden anerkender du at have læst og accepteret disse vilkår og betingelser (”Brugervilkår”). Disse Brugervilkår gælder for alle besøg og for al brug af hjemmesiden samt for alle oplysninger, anbefalinger og/eller tjenester/ydelser, herunder ved benyttelse af en personlig brugerprofil, du tilbydes på eller via denne hjemmeside (”Oplysninger”). Brugervilkårene kan når som helst ændres eller på anden måde udvides af Smykkeboksen. En eventuel ændring eller udvidelse af Brugervilkårene træder i kraft i samme øjeblik, som de offentliggøres på Hjemmesiden. En fortsat brug af Hjemmesiden betragtes som en accept af de foretagne ændringer og udvidelser.

Information og ansvar

Oplysninger på Hjemmesiden er alene til generel information. Smykkeboksen er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af brug af – eller manglende mulighed for at bruge – hjemmesiden. Dette gælder også for skader forårsaget af vira eller eventuelle ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, medmindre en sådan skade skyldes, at Smykkeboksen har udvist forsætlig ureglementeret adfærd eller grov uagtsomhed. Smykkeboksen er heller ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug af elektroniske kommunikationsmidler, herunder skader som følge af manglende eller forsinket levering af elektronisk kommunikation, aflytning eller manipulation af elektronisk kommunikation udført af tredjeparter eller af computerprogrammer, der bruges til elektronisk kommunikation eller overførsel af vira.

Registrering af personlig brugerprofil

Hvis du har registreret dit ur i Smykkeboksen’ database, vil du have en personlig brugerprofil på hjemmesiden. Dit brugernavn og din adgangskode er personligt, og du må ikke videregive, videresælge eller på anden måde videredistribuere dine loginoplysninger. Du forpligter dig til at registrere dig med dit rigtige navn og i øvrigt angive korrekte kontaktoplysninger.

Sletning af personlig brugerprofil

Du kan ikke manuelt slette din personlige brugerprofil. Hvis du ønsker at slette din personlige brugerprofil, kan du kontakte Smykkeboksen på kontakt@watch-matters.com.

Personlige oplysninger

Ved at benytte Hjemmesiden accepterer du, at Smykkeboksen behandler eventuelle personlige oplysninger som nærmere beskrevet i Smykkeboksen’ persondatapolitik. Hvis du ikke har en personlig brugerprofil på Hjemmesiden, indsamler Smykkeboksen ikke nogen personlige oplysninger om dig. Har du en personlig brugerprofil på Hjemmesiden, er du ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er korrekte, ligesom du er ansvarlig for at beskytte din adgangskode. Hvis din adgangskode er blevet misbrugt, skal du straks kontakte Smykkeboksen på kontakt@watch-matters.com.

Særlige vilkår, hvis du har en personlig brugerprofil

Hvis du har en personlig brugerprofil, og der til denne brugerprofil er ”tilknyttet” et eller flere ure, indestår du for og forpligter dig til følgende:

  • Du må ikke ændre et urs status til ”Mistet” eller ”Stjålet”, medmindre uret faktisk er enten mistet eller stjålet,
  • Hvis et urs status ændres til ”Mistet” eller ”Stjålet”, kan urets status alene ændres tilbage til ”OK” ved Smykkeboksen’ mellemkomst. I en sådan situation er Smykkeboksen berettiget til at forlange legitimation fra dig, hvis dette af Smykkeboksen skønnes nødvendigt,
  • Du må ikke ændre et eller flere af dine ures status til ”Stjålet”, medmindre du forinden har indgivet – eller i umiddelbart forlængelse heraf indgiver – en anmeldelse herom til politiet,
  • Hvis du afhænder uret, enten ved salg, bytte eller gave, forpligter du dig til at oplyse erhververen om, at uret er registreret i Smykkeboksen’ database, og at uret kan overføres til erhververens (eventuelt nyoprettede) brugerprofil på Hjemmesiden. Dette er uden omkostninger for dig og erhververen. 
Meddelelser

Meddelelser til Smykkeboksen skal sendes til kontakt@watch-matters.com. Hvis du har en personlig brugerprofil, er Smykkeboksen er berettiget til at sende dig informationer og relevante meddelelser til den af dig angivne e-mailadresse.

Generelle regler for anvendelse af Hjemmesiden

Det følgende gælder uanset, om du besøger Hjemmesiden eller om du har en brugerprofil på Hjemmesiden.
Ved din accept af Brugervilkårene garanterer du, at du ved din brug af Smykkeboksen’ hjemmeside – og eventuelle andre produkter/ydelser/tjenester i tilknytning hertil – ikke:

  • Vil kopiere, ændre eller distribuere hele eller dele af Hjemmesiden eller dens indhold, herunder eventuelle immaterielle rettigheder, der tilhører Smykkeboksen,
  • Uden Smykkeboksen’ forudgående skriftlige accept vil benytte – eller opfordre andre til at benytte – nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Hjemmesiden og indsamle indhold til et hvilket som helst formål,
  • Uden Smykkeboksen’ forudgående skriftlige accept vil på hvilken som helst måde vil etablere et link til Hjemmesiden, således at www.smykkeboksen.com eller indhold herfra vises på andre hjemmesider,
  • Vil distribuere virus eller lignende, som kan skade Hjemmesiden eller brugerne af Hjemmesiden,
  • Vil belaste Hjemmesidens infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af tjenester udbudt af Smykkeboksen,
Eksterne hjemmesider/links

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Smykkeboksenhar ikke godkendt indholdet på disse sider og er ikke ansvarlig for indholdet herpå, ligesom Smykkeboksen ikke er ansvarlig for skader, der opstår som følge af en hvilken som helst form for brug af dette indhold. Links til andre hjemmesider stilles af Smykkeboksen udelukkende til rådighed for at gøre det nemmere for brugere af Hjemmesiden af søge informationer på vores samarbejdspartnere.

Gældende lov og jurisdiktion

Brugervilkårene er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister, som opstår mellem dig og Smykkeboksen i forbindelse med Brugervilkårene skal indbringes for Retten i Kolding, medmindre andet følger af gældende og ufravigelig lovgivning.

Afsluttende bestemmelser

Hvis Smykkeboksen ikke håndhæver en overtrædelse af Brugervilkårene, har Smykkeboksen ikke dermed givet afkald på retten til at håndhæve en sådan overtrædelse på et senere tidspunkt.

Smykkeboksen er berettiget til at overdrage Smykkeboksen – og eventuelle andre produkter/ydelser/tjenester i tilknytning hertil – til tredjemand samt alle rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Brugervilkår uden forudgående samtykke fra dig. Dette gælder, uanset om du har eller ikke har en personlig brugerprofil på hjemmesiden.

/Gældende fra 1. marts 2016

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Om cookie-politikker